Le Naginata » Ecoles de Naginata » Tendo Ryu » kata

- Shodan :

Ichimonji no midare

Seisin no midare

Ishizuki koishigaeshi no midare

Onajiku hidari

Seishi wakidome

Onajiku hidari

Seishi iwakuzushi

Onajiku hidari


- Chudan :

Marikomi

Surikomi oridome

Ohguruma no midare

Onajiku hidari

Koguruma no midare

Kazaguruma koishigaeshi no midare


- Gedan :

Ryomuna dome

Seishin sodegaeshi

Onajiku hidari

Ohgasane no midare

Yaechigai


- Sodan ura :

Ichimoji

Seishin

Ishizuki koishigaeshi

Onajiku hidari

Seishi uchikaeshi

Onajiku hidari

Iwakuzushi kaikendome

Iwakuzushi tanto dome

 

- Ohnaginata Omote;

Shingetsu

Hangetsu

Makiginu

Sodegasa

Tsulidome

Koshiguruma no midare

Mizuguruma

 

- Omote no Oku:

Shin no kurai

Tantou kozukadome

Mukyoku fuedome

Onajiku hidari

Kozuiken

Onajiku hidari

Munen

Ninome

Taima no munen

Onajiku hidari

Furyu no midareiri

Onajiku hidari

Kurumagaeshi no midare

Tokitegatana

Udemaki no kurai

 

- Ohnaginata Oku;

Oikaze

Namigaeshi

Inazuma

Jagaeshi

Orshiki

Tomoegaeshi

Yaesode

Mushikaeshi

Gekko

Ryoudan no yaiba

Tamasudare

Namiwatari

Aranami

Tanitobi

Les news

Jul 17, 2017
Stages
Les stages de Tendo ryu et de naginata viennent de se finir...
Jul 17, 2017
François est 5ème Dan!
François nous revient du Japon avec son grade de 5ème dan
Jul 17, 2017
David est 6ème Dan!!!
David vient de réussir son examen de Renshi!