Le Naginata » Ecoles de Naginata » Tendo Ryu » kata

- Shodan :

Ichimonji no midare

Seisin no midare

Ishizuki koishigaeshi no midare

Onajiku hidari

Seishi wakidome

Onajiku hidari

Seishi iwakuzushi

Onajiku hidari


- Chudan :

Marikomi

Surikomi oridome

Ohguruma no midare

Onajiku hidari

Koguruma no midare

Kazaguruma koishigaeshi no midare


- Gedan :

Ryomuna dome

Seishin sodegaeshi

Onajiku hidari

Ohgasane no midare

Yaechigai


- Sodan ura :

Ichimoji

Seishin

Ishizuki koishigaeshi

Onajiku hidari

Seishi uchikaeshi

Onajiku hidari

Iwakuzushi kaikendome

Iwakuzushi tanto dome

 

- Ohnaginata Omote;

Shingetsu

Hangetsu

Makiginu

Sodegasa

Tsulidome

Koshiguruma no midare

Mizuguruma

 

- Omote no Oku:

Shin no kurai

Tantou kozukadome

Mukyoku fuedome

Onajiku hidari

Kozuiken

Onajiku hidari

Munen

Ninome

Taima no munen

Onajiku hidari

Furyu no midareiri

Onajiku hidari

Kurumagaeshi no midare

Tokitegatana

Udemaki no kurai

 

- Ohnaginata Oku;

Oikaze

Namigaeshi

Inazuma

Jagaeshi

Orshiki

Tomoegaeshi

Yaesode

Mushikaeshi

Gekko

Ryoudan no yaiba

Tamasudare

Namiwatari

Aranami

Tanitobi

Les news

Nov 7, 2016
Fête
Il est temps de fêter notre réussite...
Oct 26, 2016
Le championnat d'Europe
Plus que quelques jours avant le championnat d'Europe...
Oct 26, 2016
Tendo ryu
Le séminaire de Tendo ryu, c'est maintenant!